Weather in Ternopil region

B

+5
Berezhany

C

+8
Chortkov

K

+10
Kremenets

T

+17
Ternopil

0